Obie watykańskie instytucje będą jeszcze ściślej współpracować ze sobą w identyfikacji zagrożeń korupcyjnych i w skutecznym wprowadzaniu w życie niedawno wprowadzonych norm dotyczących przejrzystości, kontroli i konkurencji kontraktów publicznych Stolicy Apostolskiej i Państwa Miasta Watykańskiego.

1 czerwca br. papież Franciszek wydał list apostolski motu proprio (czyli „z własnej inicjatywy”) zawierający normy dotyczące przejrzystości, kontroli i konkurencji w procedurach udzielania zamówień publicznych przez Stolicę Apostolską i Państwo Watykańskie. Był on wynikiem współpracy różnych dykasterii Kurii Rzymskiej, w tym Rady ds. Gospodarki, Sekretariatu ds. Gospodarki, Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) i Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, koordynowanej przez Sekretariat Stanu. Zawiera on kodeks, który od tej pory będzie stosowany we wszystkich instytucjach Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Dokument jest owocem czterech lat pracy i ma na celu „zapewnienie lepszego zarządzania zasobami i zmniejszenie niebezpieczeństwa korupcji”.

Do najważniejszych nowości dokumentu należy programowanie wydatków i ich racjonalizacja przez planowanie nie doraźne, ale ogólne i długofalowe. Inną nowością jest utworzenie spisu pracowników gospodarczych (dziś każda administracja ma własną taką listę). Kompetencje organów sądowych Państwa Miasta Watykańskiego będą dotyczyć także Kurii Rzymskiej, zastrzegając jednocześnie Najwyższemu Trybunałowi Sygnatury Apostolskiej rozwiązywanie konfliktów na tle zakresu władzy.