W ubiegły piątek Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu skargi kasacyjnej od wyroku unieważniającego podobną uchwałę w Klwowie.

Jak przekazał dział prasowy PK, w ocenie Prokuratury Krajowej wyrok sądu w Gliwicach stwierdzający nieważność uchwały rady gminy Istebna stanowi „niedopuszczalną ingerencję w prawo wspólnoty samorządowej do wyrażania poglądów w zakresie takich wartości, jak życie prywatne, małżeńskie, rodzinne oraz prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami”. Zdaniem prokuratury stanowi on również ograniczenie wolności wypowiedzi na istotne społecznie tematy.

W poniedziałek wiceszef MS Michał Wójcik zapowiedział, że zwróci się z prośbą o skierowanie skargi kasacyjnej od tego wyroku do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

WSA orzekł w sprawie uchwały 14 lipca tego roku. Sąd stwierdził, że rada gminy podejmując taką uchwałę przekroczyła swoje uprawnienia i podjęła ją z naruszeniem prawa. Uznał też, że uchwała dyskryminuje osoby o innej niż heteroseksualna orientacji i tożsamości seksualnej.