Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta – „Herbertiada” to jedyna cykliczna impreza kulturalna w Polsce poświęcona pisarzowi o niezwykłym dorobku twórczym. Możemy wesprzeć wydarzenie, które na trwałe wpisało się w świadomość młodych, ambitnych twórców. Konkurs oraz warsztaty recytatorskie przeznaczone dla młodzieży z całej Polski są wymiernym efektem podtrzymywania trwałej pamięci o Zbigniewie Herbercie

– powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o Zbigniewie Herbercie i jego dorobku, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków. W 2010 roku poeta został odznaczony przez Prezydenta RP ś.p. Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Rok 2008 Sejm RP ogłosił Rokiem Zbigniewa Herberta – ten czas w Polsce i w wielu miejscach na świecie był wypełniony inicjatywami inspirowanymi jego twórczością.

Polska Fundacja Narodowa wspiera działalność młodych i obiecujących artystów, a wyśmienitym miejscem systematycznych działań jest właśnie inicjatywa „Herbertiada”

– powiedział Michał Góras, członek Zarządu PFN.

22 sierpnia rozpoczęła się tegoroczna edycja przeglądu zainicjowana koncertem "Struna światła". To premierowy projekt oparty na wierszach Zbigniewa Herberta według wyboru Natalii Sikory i z muzyką Hadriana Tabęckiego, specjalnie przygotowany na tę edycję "Herbertiady”. Tego samego dnia został przedstawiony film dokumentalny "Powrót Pana Cogito" z archiwum TVP. 

17 września ruszyła kolejna odsłona tegorocznego przeglądu. Na początek warsztaty recytatorskie dla młodzieży ponadgimnazjalnej pod kierunkiem aktora Przemysława Tejkowskiego. „Herbertiadę” zwieńczy program literacko-muzyczny pt. "Wisełka, Frąckowiak i Jego Pan" wieczór poświęcony trwającej ponad cztery dekady relacji dwojga wielkich polskich poetów Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, której obraz został ukazany w korespondencji bohaterów zebranej oraz opracowanej przez Ryszarda Krynickiego w tomie pt. "Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie".