Jak poinformowało w środę Biuro Prezesa i Komunikacji Społecznej IPN, organizatorem uroczystości jest Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN wraz z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacją Walczącą o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych.

Uroczystości rozpoczną się w czwartek o godz. 10.30 w Katedrze Polowej WP, gdzie odprawiona zostanie msza św. w intencji zamordowanych, zmarłych oraz żyjących działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

O godz. 12 przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie (ul Muranowska 2) nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej śp. Wojciecha Ziembińskiego. Po nim rozpocznie się ceremonia składania wieńców i wiązanek kwiatów z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka.

W Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty (ul. Bobrowiecka 9) o godz. 13.30 rozpocznie się ceremonia wręczenia odznaczeń połączona z konferencją prasową.

Wojciech Ziembiński był głównym inicjatorem budowy Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, który odsłonięto 17 września 1995 r.

Urodził się 22 marca 1925 r. w Gniewie na Pomorzu. Podczas II wojny światowej działał w podziemnych organizacjach "Pobudka" i "Walka". W 1942 r. został aresztowany podczas próby przedarcia się do wojsk polskich na Zachodzie. Trafił do obozu w Karlsruhe, a następnie na roboty przymusowe w Nadrenii.

Po wojnie przystąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

- Był jedną z najważniejszych postaci opozycji niepodległościowej w PRL. Przez całe dorosłe życie prowadził działalność na rzecz wolnej i niepodległej ojczyzny. Był człowiekiem bezkompromisowym i prostolinijnym. Ideą przewodnią w jego myśleniu był zawsze naród polski, postrzegany przez pryzmat historii oraz tradycji i wartości. Niezłomny w krzewieniu polskiej tradycji niepodległościowej, zwłaszcza tej związanej z Legionami i Marszałkiem Józefem Piłsudskim

- czytamy o Ziębińskim na stronie IPN.

Ziembiński został odznaczony 11 października 1983 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, który przyznał mu prezydent RP na uchodźstwie Edward Raczyński. Pośmiertnie, 21 września 2006 r. odznaczono go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju". Został on przekazany rodzinie 23 września 2006 r. w czasie uroczystości z okazji 30. rocznicy powstania KOR.

IPN w celu przybliżenia postaci śp. Wojciecha Ziembińskiego poleca obejrzenie filmu "Był taki ktoś" w reż. Aliny Czerniakowskiej.