29 proc. ankietowanych wskazało, że bardziej obawia się zachorowania na Covid-19 niż skutków ekonomicznych dla swojej rodziny wynikających z kryzysu związanego z pandemią. Przeciwnego zdania było 61 proc. uczestników sondażu. 10 proc. badanych stwierdziło, że trudno jest im odpowiedzieć na to pytanie.

Ponad dwie trzecie Ukraińców (68 proc.) oceniła, że sprawy w ich kraju zmierzają w nieprawidłowym kierunku (odmiennego zdania było 18 proc.).

43 proc. spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonomicznej na Ukrainie w najbliższych sześciu miesiącach. 57 proc. badanych uważa, że do kryzysu może dojść głównie przez niekompetencję władz.

Prawie połowa respondentów (45 proc.) uważa za optymalne środki zastosowane przez władze w związku z pandemią.

Badanie przeprowadzono na początku miesiąca we wszystkich obwodach kraju oprócz zaanektowanego Krymu i samozwańczych republik w Donbasie. Wzięło w nim udział 2000 respondentów.