Z wyliczeń wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach tego roku liczba turystów zagranicznych na całym świecie zmniejszyła się o 65 proc. Spowodowało to straty pięć razy większe od tych, jakie poniosła globalna turystyka w czasie światowego kryzysu w 2009 roku. 

Według Organizacji zainteresowanie międzynarodowymi podróżami w sierpniu może sugerować, że w całym 2020 roku liczba zagranicznych turystów zmniejszy się o 70 proc. w porównaniu z poprzednimi latami.

Powrót do poziomu z 2019 r. pod względem podróży zagranicznych turystów zajmie od dwóch do czterech lat – wynika z szacunków Światowej Organizacji Turystyki.

Na początku maja UNWTO przewidziało spadek liczby turystów zagranicznych o 60 do 80 proc. na rok 2020, ze stratami, które mogą wynieść łącznie od 910 mld do 1,2 bln dolarów. Agencja obawia się także, że „zagrożonych jest 100-120 mln miejsc pracy w turystyce”.