"Dziś Międzynarodowy Dzień Demokracji! Społeczeństwa lepiej prosperują, gdy wszyscy mają równe szanse uczestniczenia w życiu politycznym i obywatelskim. Wolność słowa, bezstronność sądów, niezależne media, równe prawa dla każdego obywatela to fundamenty demokracji"

- napisała Masbacher we wtorek na Twitterze.

Międzynarodowy Dzień Demokracji obchodzony jest corocznie 15 września. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 8 listopada 2007 r. w rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji na rzecz Demokracji.