"To zaskakująca decyzja, ale nie ma ostatecznego charakteru". Rzecznik rządu komentuje wyrok WSA

Piotr Müller, komentując dzisiejszy werdykt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ws. kwietniowej decyzji premiera, stwierdził, że jest on zaskakujący. - Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku, będziemy rozważać środki odwoławcze - zapowiedział rzecznik rządu.

fot. Tomasz Hamrat/Gazeta Polska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał dzisiaj, że kwietniowa decyzja premiera zobowiązująca Pocztę Polską do przygotowania w maju br. wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym rażąco naruszyła prawo. Sąd uznał nieważność tej decyzji.

"Zaskarżona decyzja jest nieważna. (...) Przepis przewiduje dwie podstawy stwierdzenia nieważności:, gdy rażąco narusza prawo i została wydana bezpodstawnie. W ocenie sądu obie te podstawy w tej sprawie zaistniały" - uznał WSA.

Müller odnosząc się do decyzji WSA powiedział:

- Jest to dla nas zaskakująca decyzja sądu. Nie ma ona charakteru ostatecznego, w związku z tym czekamy cały czas na uzasadnienie tego wyroku i będziemy decydować o podjęciu ewentualnych kroków odwoławczych - zgodnie z procedurą, która jest przewidziana przepisami prawa.

Decyzję szefa rządu z 16 kwietnia br. zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Adam Bodnar, zaskarżając 29 kwietnia br. decyzję premiera Mateusza Morawieckiego, wskazywał, że decyzja ta polecała Poczcie Polskiej "realizację działań w zakresie przeciwdziałania Covid-19 polegających na podjęciu i realizacji czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym". Jak dodał, na tej podstawie Poczta wystąpiła do władz samorządowych o przekazanie jej spisów wyborców.

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

maa
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo