Celem manewrów było przygotowanie żołnierzy wchodzących w skład eFP (Batalionowej Grupy Bojowej) do ćwiczenia certyfikującego, które rozpocznie się 21 września. Główny wysiłek kompanii czołgów VII zmiany PKW Łotwa został skupiony na wykonaniu marszu, zajęciu rejonu wyjściowego, maskowaniu, zabezpieczeniu wyjścia z walki włoskiej kompanii oraz wyjściu do kontrataku. Dużą uwagę zwrócono na zgrywanie systemów dowodzenia i łączności. Dodatkowo jeden pluton czołgów wszedł w skład słowackiej kompanii zmechanizowanej, która realizowała zadania jako OPFOR (Opposing Force) – informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ramach ćwiczenia szkolili się również żołnierze pododdziałów logistycznych. Sprawdzano gotowość elementów logistycznych wchodzących w skład eFP Battle Group do zabezpieczenia działań bojowych. Zrealizowano także zgrywanie elementów kompanii Combat Service Support (CSS), w skład której wchodzi oficer S-4 wkładu narodowego do dowództw i sztabów oraz na korzyść której zadania wykonują pluton zabezpieczenia i pluton remontowy PKW – czytamy.