Zawiszacy z 1 batalionu Szwoleżerów Mazowieckich w pierwszym tygodniu poligonu realizowali m.in. trening sztabowy pk. „WKRA-20”, zajęcia ze szkolenia ogniowego oraz inżynieryjno-saperskiego. W trakcie szkolenia ogniowego żołnierze doskonalili umiejętności prowadzenia celnego ognia do celów ukazujących się i ruchomych w dzień i w nocy z broni strzeleckiej i pokładowej wozów bojowych. Szwoleżerowie realizowali również zajęcia ze szkolenia inżynieryjno – saperskiego z wykonywania okopów, ukryć na sprzęt bojowy, stan osobowy i środki materiałowe metodami ręczną, mechaniczną oraz z wykorzystaniem materiału wybuchowego w różnych środowiskach walki – podaje oficjalny portal brygady. 

Żołnierze z 15 batalionu saperów doskonalili umiejętności w zakresie zakładania przeciwpancernego pola minowego oraz wykonywania przejść w zaporach minowych oraz w zakresie ustawiania pojedynczej miny przeciwpancernej, organizacji pracy w drużynie podczas zakładania odcinka przeciwpancernego pola minowego – czytamy. 

W batalionie czołgów główny nacisk postawiono na realizację zajęć ze szkolenia ogniowego, w trakcie których pancerniacy doskonalili umiejętności prowadzenia z broni etatowej i czołgów. Ważniejszymi przedsięwzięciami w drugim tygodniu poligonu jest ocena stopnia wyszkolenia 4 kompanii zmechanizowanej oraz plutonu ogniowego kompanii wsparcia z 1bz SM.