Jaka przyszłość czeka polskie firmy w kolejnych miesiącach i latach? – to temat jednej z debat Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg, przypomniała podczas dyskusji, że we wszystkich działaniach rządu od początku pandemii koronawirusa chodziło przede wszystkim o ratowanie miejsc pracy.

– Tworzyliśmy od podstaw odpowiednie otoczenie prawne, by można było podejmować szybkie i skuteczne decyzje dla ratowania miejsc pracy, bytu rodzin i podtrzymania rządowych programów społecznych z „plusem”. Wdrożone instrumenty okazały się skuteczne

– stwierdziła minister. 

– To były rozwiązania pionierskie – zauważył Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, określając program walki rządu z koronakryzysem.

– Wciąż rozpatrujemy 17 tys. odwołań firm ubiegających się o pomoc z naszej Tarczy Finansowej, a wnioski o przyznanie takiej pomocy ze strony kolejnych 7,5 tys. dużych firm są wciąż analizowane przez PFR. Odnotowaliśmy relatywnie mały spadek PKB i poziomu bezrobocia. Już w III kwartale bieżącego roku powinniśmy mieć wzrost PKB (w porównaniu z II kwartałem) o 7–8 proc. A w całym bieżącym roku PKB, jak szacujemy, spadnie o 2–3 proc. w porównaniu z 2019 rokiem, a więc mniej, niż zakłada w znowelizowanym budżecie rząd

– ocenił Borys.

Jak zauważył wiceprezes ARP, Paweł Kolczyński, agencja stała się zwłaszcza w pierwszych tygodniach pandemii swoistym centrum zaopatrzenia instytucji medycznych w sprowadzane, także z zagranicy, środki higieny.

Ostatnio przekazaliśmy 50 mln sztuk maseczek do szkół w całej Polsce – zaznaczył.

– W ramach akcji „Polskie szwalnie” uratowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, zamawiając u przedsiębiorców tej branży szycie maseczek. A jest to u nas dość rozbudowana branża, ponieważ polskie firmy wciąż wolą zlecać produkcję odzieżową naszym przedsiębiorstwom, a nie chińskim. Na początku kryzysu wydawało się, że to nasze firmy transportowe najbardziej odczują jego skutki. Tymczasem branża ta, lider na rynku unijnym, odnotowuje w ostatnich miesiącach coraz szybszy wzrost transportu ładunków cargo, choć trend ten jak dotąd nie obejmuje przewozów pasażerskich, poddanych wciąż znaczącym ograniczeniom z powodu wymogów antypandemijnych w poszczególnych krajach. Obecnie w ramach ARP proponujemy przedsiębiorcom instrumenty finansowe z zakresu refundowania leasingu oraz pożyczki obrotowe. Na ten cel przeznaczamy ponad 1,7 mld zł

- dodał.