"Chciałabym Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, żeby nasze spotkanie było bezpieczne i przebiegło sprawnie. Jednocześnie mam obowiązek poinformować, że głosować na kandydatów można wyłącznie osobiście podczas zebrania. Natomiast osoby, które chciałyby kandydować, ale nie będą obecne, muszą pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie, wypełniając  formularz, który stanowi załącznik do zawiadomienia i zostać zgłoszone przez osobę obecną na Zebraniu"

pisze Rytel.

"Zapraszam na zebranie, bądźcie aktywni, zostańcie delegatami!" - kończy prezes OW SDP.

Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP zwołuje na 12 września 2020 r. (sobota) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zebranie rozpocznie się o godz. 11.00 w I terminie, o godz. 11.30 w II terminie w salach A i B Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5.

Więcej informacji znajdą Państwa na stronie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.