W Karpaczu o gospodarce i polityce

O najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską i europejską gospodarką w czasach pandemii dyskutują uczestnicy rozpoczętego we wtorek Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Tegoroczne Forum Ekonomicznego w Krynicy, jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej, z powodu obostrzeń epidemicznych zostało przeniesione do Karpacza. Zmiana miejsca imprezy nie oznacza jednak rezygnacji z wcześniej przygotowanego programu. Uczestniczący w forum przedstawiciele świata polityki, gospodarki, kultury, mediów będą mogli wziąć udział w 150 wydarzeniach, panelach, debatach, poświęconych najbardziej aktualnym wyzwaniom  i problemom, które stoją przed polską i globalną gospodarką.

Najważniejszym dokumentem zaprezentowanym na Forum Ekonomicznym w Karpaczu jest „Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020”. Tegoroczna, trzecia edycja publikacji prezentuje skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Wybuch globalnej pandemii COVID-19 i jej dalekosiężne konsekwencje sprawiły, że autorzy raportu zdecydowali się odnieść wyniki swoich badań również do bieżącej sytuacji. Pokazują, w jaki sposób zjawisko to wpłynęło i nadal może wpływać na procesy społeczne i gospodarcze tak w Polsce, jak i w pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Starają się również ocenić, w jakim stopniu reformy przygotowały kraje regionu na obecny kryzys. Dlatego w tegorocznej edycji raportu obok analiz zagadnień społecznych i gospodarczych (innowacyjność, procesy migracyjne, systemy podatkowe, energetyka odnawialna, systemy emerytalne) omawiane są również najpoważniejsze skutki pandemii COVID-19 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (wpływ na koniunkturę, poszczególne sektory gospodarki).

Jak wskazano w  raporcie, polska gospodarka w latach 1990-2019 rozwijała się najszybciej spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W tym okresie wskaźnik polskiego PKB zwiększył się ponad 2,5-krotnie. Oznacza to średnią roczną stopę wzrostu w wysokości 3,2 proc. Porównywalną dynamikę rozwojową osiągnęła Słowacja z wartością 2,5 proc. rocznie. Dzięki temu w ciągu 30 lat Polska zmniejszyła dystans w poziomie rozwoju gospodarczego w stosunku do niemal wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Wprowadzenie obostrzeń w następstwie wybuchu epidemii COVID-19 wywołało jednak potężny wstrząs gospodarczy. Z miesiąca na miesiąc reakcje uczestników życia gospodarczego, dostosowujących się do nowych warunków funkcjonowania, powodowały pogłębianie się spadków głównych zmiennych opisujących wyniki ich aktywności. Potwierdziła się teza, iż w okresach dekoniunktury, zwłaszcza spowodowanej przez kryzys, silniej reagują nastroje uczestników gospodarki, które są „miękkim” czynnikiem ich decyzji ekonomicznych. Dlatego trudno dzisiaj przewidzieć jak długo potrwa powrót gospodarek na ścieżki wzrostowe z końca 2019r.

W powrocie polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu dużą rolę może odegrać wsparcie rządowe w ramach tarcz antykryzysowych, a także przygotowywane pakiety rozwojowe.

- Przygotowujemy wspólnie z Ministerstwem Finansów  proinwestycyjny pakiet, w którym obok estońskiego CIT, znajdzie się ulga robotyzacyjna, czyli ulga podatkowa ulga umożliwiająca odliczenie dodatkowo 50 proc. kosztów kwalifikowanych

- poinformowała uczestnicząca w forum Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju.

Patronat medialny nad Forum Ekonomicznym 2020 w Krynicy Zdroju, 8-10 września 2020 r. objął portal niezalezna.pl

 

 


Źródło: niezalezna.pl

Andrzej Ratajczyk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo