Emilewicz podkreślała znaczenie współpracy władz i przedsiębiorców podczas pandemii m.in. przy tworzeniu prawa gospodarczego, które miało pomóc firmom przetrwać kryzys. Wyraziła nadzieję, że również po pandemii wkład przedsiębiorców w pisanie ustaw będzie większy, a regulacje obciążające biznes zostaną zmniejszone.

- Chcielibyśmy, aby jednym z elementów stanowienia prawa, jakim dziś jest Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, przekształcić w (...) komisję deregulacyjną. Chcielibyśmy, aby zobowiązać w ten sposób każdy resort, który tworzy prawo w dobrej wierze, przygotowuje regulacje, jeśli one dotyczą swobody prowadzenia działalności gospodarczej, to musi im jednocześnie towarzyszyć wycofanie, czyli deregulacja innego aktu prawnego z obszaru danego resortu. Czyli chcielibyśmy wprowadzić zasadę "one in, one out"

- mówiła.