"Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie rozpoczął dziś kontrolę dotyczącą sytuacji, która miała miejsce w sobotę, tj. wypływu nadmiaru wód opadowych do Odry" – powiedział PAP we wtorek rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie Tomasz Makowski. Jak dodał, "weryfikowane będą wszystkie dokumenty i informacje związane z zaistniałą sytuacją".

Do kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnym Szczecinie trafiają w znacznym stopniu ścieki bytowe oraz wody opadowe i roztopowe – poinformował Makowski.

"Pompownia Górny Brzeg zlokalizowana przy ul. Zapadłej zbiera, a następnie tłoczy ścieki do oczyszczalni Pomorzany z dużego obszaru zlewni, co w połączeniu z intensywnymi i długotrwałymi opadami deszczu, jakie wystąpiły na terenie Szczecina w godzinach nocnych i porannych w sobotę 5 września br. i w dniach poprzednich spowodowało, że ilość napływających ścieków znacznie przekroczyła możliwości urządzeń tłoczących pompowni" – podał Makowski.

Jak relacjonował, wówczas automatycznie zadziałał przelew burzowy i nadmiar ścieków wypłynął do Odry z kolektora przelewowego przy ul. Zapadłej.

Przepompownia pracowała z pełną wydajnością – zapewnia Makowski. Według niego, nie wystąpiła żadna awaria urządzeń.