Dostosowujemy się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

– podkreślił rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Tryb online będzie dotyczył wykładów, ćwiczeń, lektoratów językowych i szkoleń, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu studentów i doktorantów z prowadzącym zajęcia.

Stacjonarnie zaplanowane są seminaria, laboratoria, ćwiczenia, warsztaty, podczas których niezbędny jest kontakt z wykładowcą. Podobnie będzie z zajęciami dla studentów I roku studiów licencjackich i jednolitych magisterskich

- zaznaczył ks. prof. Kalinowski. Podkreślił też, że zajęcia w tych przypadkach będą odbywały się w jednej sali, tak by studenci nie przemieszczali się bez potrzeby. Ponadto stosowane będzie wietrzenie sal i dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk.

Po terenie uniwersytetu trzeba będzie obowiązkowo poruszać się z zakrytymi ustami i nosem. Nie będzie to obowiązywało podczas zajęć.

Zgodnie z zarządzeniem rektora KUL, plany zajęć z podziałem na te, które będą odbywały się online oraz stacjonarnie mają przygotować sekretariaty wydziałów. Szczegółową informację studenci otrzymają do 25 września.