W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie rok szkolny rozpoczął się w trybie zdalnym. Powodem było to, że jedna z nauczycielek, która wcześniej brała udział w radzie pedagogicznej, przebywała na kwarantannie. Dyrektor placówki Andrzej Kraszewski tłumaczył wczoraj, że to, czy dzieci naukę rozpoczną w szkolnych ławkach, zależy od wyniku testu pedagog.

Jak poinformował dziś, wynik testu okazał się pozytywny. W związku tym w szkole w środę nie ma zajęć dydaktycznych, jest tzw. dzień dyrektorski. Nauczanie zdalne może rozpocząć się w czwartek. Stosowną zgodę musi wyrazić sanepid.

O powrocie dzieci do szkół i o tym, w jakim trybie będą prowadzone lekcje, przesądzą wyniki testów u pozostałych nauczycieli i dyrektora. Badania zostaną wykonane łącznie trzynastu osobom, które brały udział w radzie pedagogicznej i które obecnie skierowane zostaną na kwarantannę. Jak zapewnił Kraszewski, podczas spotkania, które trwało ok. dwóch godzin, przestrzegano reżimu sanitarnego i zachowywano stosowne odległości.

Do szkoły w Ostrowie uczęszcza około 90 uczniów. Lekcje prowadzi tam kilkunastu nauczycieli.