Spore zamieszanie w internecie spowodowała informacja o rzekomej mobilizacji 50 tys. Żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych i wysyłanych do rezerwistów wezwaniach do WKU w celu odebrania przydziału na czas wojny. Jako pierwsi przekazujemy oficjalne stanowisko MON w tej sprawie.

W ostatnim czasie dostaliśmy wiele e-maili od naszych czytelników, którzy prosili o potwierdzenie informacji o rzekomej mobilizacji NSR. Podobno wezwania do WKU w celu odebrania przydziału na czas wojny dostawało nawet wiele osób już przeniesionych do rezerwy. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Obrony Narodowej o wyjaśnienie całej sprawy.

- W WSzW i WKU nie jest prowadzona żadna mobilizacja. Obecnie w jednostkach i instytucjach Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych trwa ćwiczenie wspomagane komputerowo pk. KUJAWY-12.  W ramach tego ćwiczenia w niektórych jednostkach, zgodnie z planem, powoływani są na rotacyjne ćwiczenia żołnierze NSR – napisał w odpowiedzi na nasze pytania kmdr Janusz Walczak Dyrektor departamentu Prasowo – Informacyjnego MON.

Okazuje się, że przyczyną całego zamieszania nie są przygotowania do wojny, czego obawiało się wielu czytelników, lecz prowadzone w warszawskim Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ćwiczenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych pk. KUJAWY-12.

- Istotą Ćwiczenia KUJAWY-12 jest ocena i weryfikacja decyzji podejmowanych przez ćwiczące dowództwa, a ich celem - doskonalenie zdolności operacyjnych obsad stanowisk dowodzenia (SD)i punktów kierowania (PK) jednostek i instytucji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych biorących udział w ćwiczeniu – tłumaczył rozpoczynając KUJAWY-12 Zastępca Kierownika Ćwiczenia gen. bryg. Ryszard Szczepiński.

Na pierwszoplanowych ćwiczących wyznaczono jednostki kończące w tym roku cykl szkolenia 1.Regionalną Bazę Logistyczna w Wałczu oraz dwa Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w Poznaniu i Szczecinie. Jako drugoplanowych ćwiczących wyznaczono 1.Brygadę Logistyczną, 2.Regionalną Bazę Logistyczną, 2.Pułk Inżynieryjny oraz pięć Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. Pozostali ćwiczący to grupy operacyjne rodzajów sił zbrojnych (GO RSZ) oraz przedstawiciele pozamilitarnych struktur obronnych wybranych województw. W celu osiągnięcia gotowości do działania 17 listopada przeprowadzono mini ćwiczenie.