Amerykańska Polonia uczciła rocznice wybuchu II wojny światowej i utworzenia "Solidarności"

W 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 40- lecie utworzenia NSZZ "Solidarność" Polonia ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych Ameryki uczciła te wydarzenia. Obchody odbyły się z inicjatywy Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego, Klubów Gazety Polskiej ze Wschodniego Wybrzeża USA oraz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce - relacjonuje Małgorzata Bojko z amerykańskich Klubów GP.

Główne uroczystości miały miejsce 30 sierpnia br. w kościele pod wezwaniem Św. Kazimierza w Newarku- NJ. Uroczystą Mszę św. odprawił proboszcz parafii ksiądz dr Andrzej Ostaszewski przy koncelebrze z innymi czterema kapłanami. 

Na początku Mszy świętej ksiądz Ostaszewski przywitał przybyłych gości: Mateusza Gmurę - Konsula RP w Nowym Jorku,  Bogdana Chmielewskiego – dyrektora wykonawczego Polsko – Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Ryszarda Bąka  i Franciszka Piwowarczyka – przedstawicieli Rady Dyrektorów PSFUK oraz przybyłych byłych członków i działaczy NZZ „Solidarność” represjonowanych w PRL a obecnie mieszkających w Stanach Zjednoczonych.

Kierując do zgromadzonych słowo wstępne, powiedział: "Nie można oderwać Polski i Polaków od Boga i wiary. Dowodem na to jesteśmy my wszyscy, którzy dzisiaj tu przybyliśmy i pamiętamy. - Człowiek bez Boga nie istnieje – jak mówił do nas nasz rodak Jan Paweł II".

W swojej homilii rozszerzył myśl, którą rozpoczął Mszę święta, mówiąc: „Polska i Polacy muszą zachować wartości chrześcijańskie bo tylko wtedy są wolni. Słowa „Bóg, Honor i Ojczyzna” są gwarantem utrzymania jedności w naszym narodzie. Polacy obecnie stają przed wyzwaniem obrony dziedzictwa tych słów, próby oderwania Polski od chrześcijaństwa są realnym zagrożeniem, ale to się nie powiedzie, ja jestem o tym przekonany.” Przypomniał ofiarną walkę Polskich żołnierzy z oprawcą niemieckim, a potem sowieckim w 1939 roku. Odniósł się do ruchu "Solidarności" utworzonego z buntu przeciw PRL-owskim działaniom wobec Polaków. 

Po odprawionym nabożeństwie zabrał głos konsul Mateusz Gmura, który odczytał listy skierowane do Polonii od konsula generalnego RP w Nowym Jorku Adriana Kubickiego oraz Jana Dziedziczaka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa RM – pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za  granicą.

W imieniu organizatorów uroczystości zabrał głos Tadeusz Antoniak p.o. komendanta naczelnego SWAP oraz Przewodniczący Komitetu Smoleńsko – Katyńskiego. Przeczytał list przesłany od Marszałka Seniora Sejmu RP Antoniego Macierewicza.

W swoim imieniu podsumował:

40. rocznica porozumień sierpniowych, 81. Rocznica wybuchu II Wojny światowej oraz 100 rocznica „Cudu nad Wisłą” , 76. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i 610. Rocznica bitwy pod Grunwaldem spinają się w jedno hasło – Niepodległość, która ma jeden kształt nie jest nam dana na zawsze.

Po odśpiewaniu „Boże coś Polskę” zgromadzeni w Kościele goście i uczestnicy obchodów udali się pod monument polskich żołnierzy walczących w II Wojnie Światowej . Na uwagę zasługuje bardzo skromna forma pomnika, który jest umiejscowiony nieopodal wejścia do kościoła.

Historia powstania monumentu jest ściśle związana z wiernymi z parafii Św. Kazimierza, ponieważ 1732 młodych mężczyzn z parafii walczyło w polskich jednostkach na różnych frontach II Wojny Światowej. Sześćdziesięciu dwóch z nich poległo na froncie i to właśnie tym żołnierzom dedykowany jest pomnik.

Wieńce i kwiaty pod monumentem złożyli: konsul Mateusz Gmura, przedstawiciele SWAP , byli członkowie Solidarności, przedstawiciele Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Komitetu Smoleńsko – Katyńskiego i Klubów Gazety Polskiej oraz reprezentacja harcerzy. 

Mając na względzie panujące obostrzenia związane z pandemią na uroczystości przybyły jedynie delegacje między innymi reprezentanci poszczególnych Okręgów SWAP oraz delegacje:  Korpusu Pomocniczego Pań działająca przy SWAP,  Związku Harcerstwa Polskiego, Reduty Dobrego Imienia - Polska Liga Przeciw Zniesławieniom w USA, grupa członków Klubów Gazety Polskiej (Boston, New Jersey, Filadelfia, Connecticut), przedstawiciele „Rodzin Radia Maryja” i Komitetu Smoleńsko – Katyńskiego.

Małgorzata Bojko


Głównym sponsorem obchodów 81. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i 40. Rocznicy podpisania porozumień sierpniowych była Polsko – Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.  

 Źródło: niezalezna.pl

 

#Polonia w USA #Kluby Gazety Polskiej #USA

Małgorzata Bojko
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo