W 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych dziękujemy Bogu za dzieło, które doprowadziło do historycznych przemian w naszej Ojczyźnie, a w konsekwencji w całej Europie. Nie byłoby sierpnia 1980 roku bez czerwca 1979 i pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do umiłowanej Polski. Papież jest ojcem „Solidarności”. Jest ojcem naszej polskiej wolności

- wskazał były sekretarz Jana Pawła II.

Według niego, to papież Polak „posłuszny natchnieniom Ducha Świętego rzucił iskrę, która przerodziła się w wielki, pokojowy ruch dający początek dziejowych zmian w krajach dawnego bloku sowieckiego”.

Kard. Dziwisz przypomniał słowa Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” wygłoszone na ówczesnym placu Zwycięstwa w Warszawie, które „dały Polakom nadzieję i siłę potrzebną do odwrócenia biegu historii”.

Wspomniał też spotkanie papieża z Lechem Wałęsą w Dolinie Chochołowskiej w trakcie pielgrzymki w 1983 r.

Doszło do niego na stanowczo wyrażone życzenie Jana Pawła II. Miało ono ogromne znaczenie dla przetrwania "Solidarności" i umocnienia Polaków w nadziei na zwycięstwo wolności

- ocenił kard. Dziwisz.

„Jan Paweł II bardzo pragnął, by Polacy budowali na ojczystej ziemi wspólnotę solidarności, wspólnotę ducha opartą na trwałych fundamentach nieprzemijających wartości Ewangelii. Te ideały stanęły u źródeł ruchu 'Solidarności'” - zaznaczył były metropolita krakowski.

Nie byłoby „Solidarności” bez drogowskazów, które postawił przed nami święty papież, wyznaczając drogę do budowania wspólnoty wiernej Bogu i solidarnie dzielącej ludzki los

- dodał.