"Zgodnie z informacją udzieloną przez przedstawiciela MPWiK Warszawa, awaria układu przesyłowego ścieków odprowadzanych z lewobrzeżnej Warszawy pod dnem Wisły na oczyszczalnię +Czajka+ nastąpiła w dniu 29.08.2020 r. o godz. 10.23. Zalaniu uległo 1000 m tunelu przesyłającego ścieki"

– czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej WIOŚ.

Tunel z kolektorami ma ponad 1300 metrów długości, z czego ok. 300 m znajduje się na głębokości ok. 10 m pod dnem Wisły. Jego średnica przekracza 4 m.

WIOŚ w Warszawie poinformował również, że prowadzi stały monitoring wód Wisły na odcinku od miejsca dokonania zrzutu do granic województwa mazowieckiego.