Kampania "Mogę! Zatrzymać Smog – Przedszkolaku złap oddech" jest kontynuacją działań władz woj. śląskiego rozpoczętych jeszcze w poprzedniej kadencji. Ma służyć edukowaniu mieszkańców, zwłaszcza dzieci i ich opiekunów, o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. W ub. roku, w pierwszej edycji przedsięwzięcia, do przedszkoli m.in. trafiło 500 oczyszczaczy powietrza.

Tegoroczna odsłona kampanii wystartowała w czerwcu br.: wówczas dyrektorzy przedszkoli przesyłali zgłoszenia (o zakwalifikowaniu decydowała ich kolejność). Założono, że do przedszkoli w ramach kampanii może trafić do tysiąca sztuk oczyszczaczy powietrza - maksymalnie po dwa dla każdej placówki.

Ponieważ regulamin kampanii zakłada, że wszystkie zakwalifikowane do kampanii samorządowe przedszkola otrzymają oczyszczacze (w formie pomocy rzeczowej dla gmin prowadzących placówki), w poniedziałek radni przegłosowali umożliwiającą to uchwałę – zawierającą liczbę przyznanych oczyszczaczy w odniesieniu do każdej gminy.

Z dołączonego do uchwały wykazu wynika, że najwięcej takich urządzeń trafi do przedszkoli w Katowicach i Zabrzu (po 60) oraz Sosnowcu (58). Łącznie do samorządowych przedszkoli ze 101 jednostek samorządu lokalnego w regionie trafić ma 879 oczyszczaczy.

Kampania obejmuje też przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych w grupach i zorganizowanie akcji skierowanej do rodziców lub opiekunów dzieci. Uczestniczącym w kampanii placówkom, prócz oczyszczaczy, przekazywane są materiały edukacyjno-informacyjne, tj. zestawy ćwiczeń i książeczki. Rodzice dostaną ulotki nt. wpływu smogu na zdrowie. W przedszkolach pojawiają się plakaty i tablice informujące o stanie jakości powietrza.

Koszt przeprowadzenia tegorocznej edycji kampanii oszacowano na prawie 1,5 mln zł, przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ubiegłoroczna edycja akcji cieszyła się zainteresowaniem. Chęć udziału zgłosiło 495 przedszkoli, do których chodzi blisko 60 tys. dzieci. Ostatecznie udział wzięło 121 placówek, zaangażowanych zostało blisko 14 tys. przedszkolaków. Do przedszkoli trafiło m.in. 500 oczyszczaczy powietrza

Na potrzeby kampanii przygotowano materiały edukacyjne, ułatwiające wprowadzenie dzieci w tematy zanieczyszczenia powietrza, smogu, walki z niską emisją i zachowań prozdrowotnych. Jednym z takich materiałów była bajka animowana, przygotowana na podstawie przedstawienia teatralnego "Bajka o księciu Apsiku i złym Smogu".