Polskiego premiera zapytano, czy w odpowiedzi na rosnąca w Polsce liczbę przypadków Covid-19, polski rząd zmieni strategię powstrzymania wirusa, czy też będzie się trzymał środków, które podejmował do tej pory. Zdaniem Morawieckiego mimo, iż w ostatnim czasie odnotowano wzrost liczby nowych infekcji w Polsce, obecna sytuacja jest dowodem na to, że rządowa strategia działa.

Oczywiście w razie potrzeby dokonamy przeglądu, ale patrząc na osiągnięte wyniki - będziemy trzymać się środków, które już wprowadziliśmy

 - mówi.

Podkreślił on też, że w ostatnich miesiącach Polska przygotowywała się na krytyczną sytuację, gromadząc sprzęt i środki ochrony indywidualnej, a lekarze, którzy często pomagali ratować życie w wielu regionach za granicą, takich jak Słowenia, zdobyli wiedzę i są przygotowani do niesienia pomocy chorym w najbliższych miesiącach.

Premier przybliżył Słoweńcom projekt "Tarczy Antykryzysowej", podkreślając, że "pomogła chronić przedsiębiorstwa i uratowała pięć milionów miejsc pracy, co potwierdziły niezależne instytucje". Uważa on, że jeśli nadejdzie druga fala, Polska jest na dobrej drodze, aby uniknąć jej negatywnych skutków, także gospodarczych.

Zdaniem szefa polskiego rządu, w czasie obecnego kryzysu Polska radzi sobie lepiej niż inni.

Spadek gospodarczy jest dwukrotnie niższy niż średnio w Unii Europejskiej - to świadczy o tym, że dobrze prowadziliśmy naszą politykę gospodarcze

 – wskazał

Szef polskiego rządu powiedział też w wywiadzie, że Polska, jak wynika z szacunków Komisji Europejskiej, ma w najbliższym czasie osiągnąć najszybszy wzrost gospodarczy. Jednocześnie dodatkowym bodźcem do powrotu na stabilną ścieżkę rozwoju po kryzysie będzie Fundusz Odbudowy, w który zaangażowane zostaną również samorządy.

Premier Mateusz Morawiecki podkreśla też w wywiadzie, ze polski gabinet nie jest rządem eurosceptycznym.

Niektórzy próbują przedstawić mój rząd jako eurosceptyczny, tymczasem silna, konkurencyjna i solidarna Europa, w której głos wszystkich państw członkowskich ma znaczenie, jest częścią nowoczesnej koncepcji mojego rządu. Jestem przekonany, że wszyscy powinniśmy być eurorealistami, pragnącymi ambitnej Europy, zapewniającej bezpieczeństwo swoim obywatelom, ale także odpowiadającej na aktualne wyzwania. Uważam, że Unia Europejska powinna być pełna inwestycji, otwarta na innowacje, ale także zdolna do realizacji już rozpoczętych projektów

- stwierdził