Święto ma zwrócić uwagę na znaczenie pomocy humanitarnej oraz organizacji charytatywnych i wolontariackich.