Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, utonięcia miały miejsce w województwie pomorskim - w Gdańsku i w Rąbkach. "Od 1 kwietnia 2020 roku Komenda Główna Policji odnotowała 317 utonięć" - zaznaczyło RCB.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także, by wkładać kapok będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.

RCB przestrzega także, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, a także stosować się do poleceń ratownika.