Realizacja projektu poprawi jakość i bezpieczeństwo transportu kolejowego pomiędzy zimową stolicą Polski a Krakowem.

"Dzięki tej unijnej inwestycji chcemy zachęcić pasażerów, aby zostawiali samochody w domu i korzystali w zamian z bezpiecznych, niezawodnych i wygodnych pociągów"

- oświadczyła cytowana w komunikacie unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Jak zaznaczyła, mniejsza liczba aut na drogach to mniejsze emisje gazów cieplarnianych. Zwróciła uwagę, że nowa infrastruktura kolejowa zapewni łatwiejszy dostęp do niej osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z mottem polityki spójności, aby nikogo nie pozostawiać w tyle. Projekt ma też zapewnić lepszą integrację sieci kolejowej południowej Polski z systemem transportowym pozostałej części kraju oraz z unijną siecią TEN-T.

Na modernizację kolejowej zakopianki w ramach projektu „Prace na liniach do Zakopanego na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” przeznaczono 1,45 mld zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Po realizacji inwestycji dopuszczalna maksymalna prędkość dla pociągów pasażerskich na liniach 97 i 98 będzie wynosić 100 km/h, a na linii 99 – 120 km/h, natomiast dla pociągów towarowych maksymalna prędkość będzie wynosić 80 km/h. Zakończenie projektu jest planowane w 2023 roku.