Wśród głównych tematów zaplanowanej dyskusji znalazły się m. in. sytuacja na Białorusi, wpływ pandemii COVID-19 na stan relacji międzynarodowych, aktualne relacje UE z Turcją i Rosją oraz rola UE w świecie.

Spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w formule Gymnich odbywają się raz na pół roku i mają charakter nieformalny. Stwarza to okazję do bardziej otwartej dyskusji i refleksji o charakterze strategicznym, ułatwiającej późniejsze wypracowywanie konsensusu na forum UE. Nazwa Gymnich pochodzi od położonego nieopodal Bonn zamku, na którym w 1974 r. odbyły się po raz pierwszy rozmowy w tej formule.