Osoby posiadające informacje na temat zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego na terenie KL Mauthausen-Gusen oraz podległych podobozach, w tym w szczególności członkowie rodzin więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie – Delegaturą IPN w Radomiu na wskazany poniżej adres:

Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26 - 600 Radom, tel. 48 368 24 03,