„Sytuacja na Białorusi jest wciąż niepokojąca. Chociaż Białoruś nie jest członkiem Rady Europy, współpracowaliśmy w kilku obszarach. Białoruś jest stroną wielu naszych konwencji. Dlatego wzywam władze Białorusi do zagwarantowania wolności zgromadzeń i wolności słowa oraz do powstrzymania się od zatrzymywania pokojowych demonstrantów, a także od wszelkiego rodzaju złego traktowania demonstrantów"

- napisała w oświadczeniu.

„Białoruś musi w pełni zaangażować się w społeczeństwo obywatelskie i to musi się rozpocząć niezwłocznie. Rada Europy i jej organy eksperckie są gotowe współpracować z Białorusią w celu wsparcia niezbędnego procesu reform” - dodała.