“Przekazanie w 2020 r. dodatkowych środków budżetowych do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego”

- napisano w części dotyczącej istoty rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID -19.

Projekt tej ustawy rząd planuje przyjąć jeszcze w trzecim kwartale tego roku.

W wykazie prac legislacyjnych napisano też, że dzięki ustawie będą przyspieszone nakłady na inwestycje transportowe zarówno drogowe, jak i kolejowe.

“Ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa nie pozostają bez wpływu na obszar infrastruktury. Ze względu na fakt, iż budownictwo jest motorem napędzającym polską gospodarkę, ten sektor wymaga szczególnego wsparcia. Celem pobudzenia i dalszego utrzymania dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju niezwykle istotne jest szukanie rozwiązań usprawniających, a przede wszystkim pobudzających wszelką działalność w zakresie procesów inwestycyjnych sektora transportowego”

- napisano.

Dodano, że chodzi o inwestycje kapitałowe PKP PLK oraz budowę i modernizację przystanków kolejowych, dofinansowanie przez Fundusz Dróg Samorządowych inwestycji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego i przyspieszenie przekazywania środków budżetowych na inwestycje związane z infrastrukturą transportu lądowego.

“Konieczne jest zapewnienie, aby w latach 2020-2021 suma nakładów na infrastrukturę transportu lądowego była nie niższa niż 18 proc. sumy planowanych na lata 2020-2021 wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych” - wskazano.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) został powołany ustawą z dnia 23 października 2018 r. i funkcjonuje od 2019 roku. Wsparcie samorządów w ramach Funduszu zostało zaplanowane w perspektywie 10 lat (od 2019 do 2028 roku) 36 mld zł.

Jak na początku lipca tego roku informowało Ministerstwo Infrastruktury łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku wynosi 3 mld 244 mln zł.