Prezydent wyraził nadzieję, że muzeum będzie przede wszystkim przyczyniać się do edukacji młodzieży o czynie niepodległości i historii II Rzeczpospolitej.

Podkreślał, że dworek "Milusin" był ulubionym miejscem Piłsudskiego, w którym po latach konspiracji, ukrywania się przed zaborcami, znalazł swój dom w okresie II RP. Dworek - jak przypominał - wybudowali mu jego żołnierze z zebranych składek.

Samego Piłsudskiego określił jako jednego z największych Polaków w historii i największego Polaka, obok papieża Jana Pawła II, w XX wieku. Przypomniał, że to Piłsudski jest twórcą legionów, polskiego wojska i to on zwyciężył w 1920 r. w wojnie z bolszewikami.

"Nikt nie ma wątpliwości, że nie kto inny właśnie, a Naczelnik Państwa Józef Piłsudski miał największy udział w przygotowaniu tego planu decydującego kontrnatarcia, które doprowadziło do przełamania frontu zupełnie niespodziewanego, zwłaszcza dla bolszewików, w tamtej wojnie w sierpniu 1920 r. Odniósł wielkie zwycięstwo, ostatecznie uformował i umocnił granice II RP"

- mówił prezydent.

"Jego absolutnie największym zwycięstwem było to, że Polska po 123 latach, a dla niektórych części naszego kraju po 146 latach wróciła na mapę"

- dodał.