„Proszę wszystkich merów (burmistrzów), by zorganizowali 15 i 16 sierpnia pokojowe masowe zgromadzenia na ulicach miast”

– powiedziała Cichanouska w opublikowanym w piątek nagraniu wideo. Jej zdaniem władze przekształciły „pokojowy protest w rzeźnię”.