Socjaldemokratyczny Związek Macedonii Zaewa wygrał 15 lipca wybory parlamentarne. Zdobył 36 proc., co jednak wykluczyło samodzielne rządy i zmusiło to ugrupowanie do szukania koalicjanta. Socjaldemokraci uzyskali poparcie partii reprezentujących mniejszość albańską, które zdobyły 20 proc. głosów i 27 mandatów w 120-osobowym Zgromadzeniu (Sobranje).

"Będę przewodził rządowi, który nie zboczy z drogi prowadzącej do członkostwa w Unii Europejskiej po uzyskaniu członkostwa w NATO” - powiedział Zaew.

Parlament Macedonii Płn. dokonał samorozwiązania w lutym w wyniku kryzysu politycznego, który wybuchł, gdy Unia Europejska na jesieni odmówiła wyznaczenia terminu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych ze Skopje. Dwa miesiące wcześniej ze stanowiska premiera ustąpił Zaew, który do wyborów kierował gabinetem technicznym, zarządzającym bieżącymi sprawami