Chodzi - jak poinformował szef komisji, poseł PiS Kazimierz Smoliński - o projekt nowelizacji ustawy z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Podkreślił, że projekt był konsultowany i ustalony między klubami parlamentarnymi i dotyczy "podwyższenia wynagrodzenia".

- Wszystkie klub parlamentarne rekomendują przyjęcie tej ustawy, związanej ze zmianą wynagrodzenia, podwyższeniem tego wynagrodzenia, w związku z tym, że było to konsultowane, jest to ustalone między klubami, chciałbym przejść do głosowania

 - mówił Smoliński.

Sekretariat komisji regulaminowej wyjaśnił, że chodzi o "podwyższenie wynagrodzenia parlamentarzystom", a odpowiednie druki pojawią się wkrótce. Ostatecznie wszystkich 12 posłów, obecnych na posiedzeniu komisji, zagłosowało za projektem.