W czwartek rano doszło do poważnej awarii magistrali doprowadzającej wodę do Pasma Pruszkowskiego. Wskutek zdarzenia zalane zostało skrzyżowanie Alej Jerozolimskich i ul. Popularnej.

Jak przekazało MPWiK, z uwagi na rozmiary awarii wodociągu bez wody są: Piastów, Michałowice, Ursus i Pruszków. W części Ursusa i Pruszkowa jest zabezpieczona dostawa wody do pierwszego piętra budynków wielorodzinnych z ujęć awaryjnych, w tych rejonach nie ma wody na wyższych piętrach.

Awaria jest tak rozległa, że normalna dostawa wody może być przywrócona dopiero ok. godz. 22.

"Uszkodzona magistrala wodna jest zakopana bardzo głęboko, wciąż się do niej dokopujemy, a już osiągnęliśmy głębokość 3,5 m. Przy tym wykopie woda napływa przez cały czas, dlatego dotarcie do usterki jest utrudnione. Poza tym magistrala jest bardzo duża, ma średnicę 1200 mm"

- wyjaśnił rzecznik prasowy MPWiK Marek Smółka. Dodał, że należy jednak mieć na uwadze, że czas naprawy może być dłuższy.

W czwartek stołeczny ratusz przekazał, że magistrala, zwana Pasmem Pruszkowskim, dostarcza wodę dla mieszkańców dzielnicy Włochy i Ursus oraz okolicznych miejscowości - Pruszkowa, Piastowa i Michałowic.

"Powstała jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w. Jest jedynym pasmem przesyłowym wody dla tych rejonów. Wiek jednak robi swoje i dochodzi tutaj do punktowych awarii i przerw w dostawach wody dla mieszkańców. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sukcesywnie, odcinkami remontuje magistralę i równocześnie buduje nowe połączenie tego rejonu Warszawy i aglomeracji, tak, aby uniezależnić je od tylko jednego pasma przesyłu wody"

- poinformowano.

Dodano, że dlatego 24 października 2018 roku została podpisana umowa na budowę drugostronnego zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego oraz na połączenie istniejącej magistrali wodociągowej w ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej – Chrościckiego.

"Inwestycja prowadzona jest na terenie trzech warszawskich dzielnic: Bemowa, Ursusa i Włoch. Realizacja zadania umożliwi budowę kolejnego elementu drugostronnego zasilania w wodę dla mieszkańców dzielnicy Ursus w Warszawie oraz miast: Pruszkowa i Piastowa, a także gminy Michałowice" - przekazał magistrat. Jej wartość to 48,35 mln zł netto.

Jak wyjaśniono, w ramach umowy wykonawca otrzymał zlecenie zaprojektowania i wybudowania ok. 6,5-kilometrowego odcinka magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm i 400 mm. Trasa magistrali będzie przebiegała w następujących ulicach: Lazurowa od skrzyżowania z ul. Człuchowską, Al. 4 Czerwca 1989 r., Chrościckiego, Pola Karolińskie, Cykady, Posagu 7 Panien, Gierdziejewskiego i Warszawskiej.

Jednak, jak przekazał urząd, z uwagi na planowane inwestycje kolejowe, w trakcie prac projektowych okazało się konieczne wprowadzenie zmian w przebiegu magistrali (pierwotnie magistrala miała być poprowadzona w ul. Powstańców Śląskich i Dźwigowej) i tym samym wydłużony został termin realizacji inwestycji.

"Obecnie procedowany jest wniosek o pozwolenie na budowę dla Odcinka 1, tj. od ul. Warszawskiej (Ursus) do skrzyżowania ul. Pola Karolińskie z Chrościckiego (Włochy). W połowie października planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2023 roku" - poinformował ratusz.

Ponadto w połowie 2018 roku została również podpisana umowa na budowę 11-kilometrowej magistrali wodociągowej bezpośrednio w Piastowie i Pruszkowie, która stanowi ważny element budowy systemu zapewnienia ciągłości dostaw wody na terenie Pasma Pruszkowskiego. Jej wartość to blisko 28 mln zł netto. "Rozbudowa tej sieci wodociągowej umożliwi także wzrost niezawodności pracy sieci oraz przełoży się na poprawę jakości wody poprzez utrzymanie wymaganego ciśnienia w dotychczas eksploatowanych magistralach" - wyjaśnił ratusz.

Obecnie wykonawca zakończył już prace w ul. Przejazdowej i realizuje roboty budowlane w ul. Żbikowskiej i Poznańskiej (w Pruszkowie). Wykonano odcinek o długości 2,2 km z planowanej trasy Zadania 1 o całkowitej długości 7,5 km. Ponadto trwają rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich nt. zgody na lokalizację magistrali w drogach 701 i 718 na terenie Pruszkowa.