Na czwartkowej uroczystości obecni byli także przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Opieki nad Mogiłami Żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Skwer im. Marka Bezruczki mieści się przy ul. Ordona, na wysokości ulic Jana Kazimierza i Wschowskiej.

W okolicznościowym wystąpieniu minister Szczerski podkreślił zasługi generała Bezruczki w walce o wolną Polskę i wolną Ukrainę, będącej ucieleśnieniem dewizy „za wolność naszą i waszą”. Przypomniał, że to wolność właśnie jest wartością szczególnie cenioną przez oba narody, a postać generała Bezruczki jest przykładem bohatera, którego czyny łączą, a nie dzielą. Dodał, że przypominanie o tym jest szczególnie ważne dzisiaj w świetle agresji i prób ograniczania suwerenności Ukrainy i innych państw byłego Związku Sowieckiego.

W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz miasta, Ambasady Ukrainy, rodziny generała Bezruczki i społeczności ukraińskiej w Warszawie, a także harcerze oraz członkowie Społecznej Inicjatywy Opieki nad Mogiłami Żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.


Gen. Marko Bezruczko (ur. 1893 w Tokmaku, zm. 1944 w Warszawie) był dowódcą 6. Siczowej Dywizji Strzelców Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. W kwietniu 1920 r. została ona podporządkowana 3. Armii Wojska Polskiego i otrzymała rozkaz wymarszu na front. Liczyła wówczas ponad 2 tys. żołnierzy. 7 maja 1920 dowodzona przez Bezruczkę dywizja wraz z polskimi wojskami zajęła Kijów.

Dywizja Bezruczki wspólnie z polskimi żołnierzami 31. Pułku Strzelców Kaniowskich z powodzeniem broniła Zamościa przed Armią Konną Budionnego w walkach między 29 a 31 sierpnia 1920 r.

Dzięki temu Wojsko Polskie zyskało czas i 31 sierpnia 1920 r. połączone siły polskie i ukraińskie były w stanie rozbić Armię Konną podczas bitwy pod Komarowem. Gen. Bezruczko pochowany jest na prawosławnym cmentarzu na warszawskiej Woli. Są tam groby blisko stu ukraińskich oficerów Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.