Natalia Sosnowska z biura prasowego Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poinformowała w czwartek, że funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej we Wrocławiu–Strachowicach, pełniąc służbę w hali przylotów na wrocławskim lotnisku, wylegitymowali mężczyznę, który okazał do kontroli estoński paszport.

Po dokonaniu sprawdzenia paszportu funkcjonariusze stwierdzili, że nosi on ślady podrobienia. Mężczyzna oświadczył, że jest obywatelem Jemenu i przyleciał do Wrocławia z Heraklionu. Po przeprowadzeniu kontroli legalności pobytu stwierdzono, iż cudzoziemiec przekroczył granicę niezgodnie z przepisami, a także nie posiada dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Polski

– przekazała.

Mężczyźnie postawiono zarzut posłużenia się podrobionym dokumentem oraz przebywania na terytorium Polski bez stosownych dokumentów. Jak powiedziała Sosnowska, komendant placówki Straży Granicznej we Wrocławiu wszczął już postępowanie o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu.

Został też złożony wniosek o umieszczenie mężczyzny w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Najprawdopodobniej właśnie tam trafi. Obecnie trwają czynności w celu potwierdzenia jego tożsamości

– dodała.