Preferencyjne traktowanie, z którego Kambodża korzystała w ramach inicjatywy „wszystko oprócz broni” (EBA), czyli uzgodnień handlowych UE na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych, jest obecnie tymczasowo zniesione z powodu poważnych obaw dotyczących systematycznego nieprzestrzegania w tym kraju praw człowieka.

Daliśmy Kambodży możliwości handlowe, które pozwoliły temu krajowi rozwijać zorientowany na eksport przemysł i zapewnić miejsca pracy tysiącom jego mieszkańców. Jesteśmy z nimi również teraz, w trudnej sytuacji wywołanej pandemią. Nie zmienia to jednak faktu, że w Kambodży należy pilnie zapewnić poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych. Jestem gotów kontynuować nasze zaangażowanie i przywrócić w pełni swobodny dostęp do rynku UE dla produktów z Kambodży, pod warunkiem że stwierdzimy w tym względzie znaczną poprawę

 - powiedział komisarz ds. handlu Phil Hogan.

Wycofanie preferencyjnego dostępu do rynku UE dotyczy około 20 procent eksportu Kambodży do UE. Kambodża może nadal dokonywać wywozu tych produktów do UE, ale będzie podlegać ogólnym taryfom mającym zastosowanie do wszystkich innych członków Światowej Organizacji Handlu. Pozostałe 80 proc. eksportu Kambodży nadal korzysta z preferencyjnego dostępu do rynku UE.

UE będzie nadal monitorować sytuację w tym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w obszarze wolności wypowiedzi, praw obywatelskich i politycznych, a także sporów dotyczących gruntów i praw pracowniczych w kontekście trwających reform.

KE podała, że władze Kambodży powinny podjąć działania w celu przywrócenia w tym kraju swobód politycznych oraz warunków koniecznych do powstania realnej demokratycznej opozycji, a także rozpoczęcia procesu pojednania narodowego poprzez rzeczywisty i pluralistyczny dialog.

Niezbędne działania obejmują przywrócenie praw politycznych dla członków opozycji oraz uchylenie lub zmianę przepisów, takich jak ustawa o partiach politycznych i ustawa o organizacjach pozarządowych. Jeżeli rząd Kambodży poczyni znaczące postępy, w szczególności w zakresie praw obywatelskich i politycznych, Komisja może przywrócić preferencje taryfowe w ramach inicjatywy „wszystko oprócz broni".