Zdecydowana większość Portorykańczyków opowiada się za tym, aby jako 51. stan dołączyć do USA.

W referendum Portorykańczycy stwierdzili, że nie chcą już dłużej być jedynie terytorium stowarzyszonym z USA, lecz stać się 51. amerykańskim stanem.

Referendum miało jedynie charakter konsultacyjny, ponieważ zgodnie z amerykańską konstytucją ewentualna integracja Portoryko z USA wymagałaby głosowania w Kongresie.

Na pytanie, czy są za przedłużeniem obecnego statusu terytorium, prawie 54 proc. Portorykańczyków odpowiedziało przecząco. W kolejnym pytaniu 61 proc. uczestników referendum odparło, że chciałoby, by Portoryko stało się 51. amerykańskim stanem, 33 proc. opowiedziało się za bardziej suwerenną formą stowarzyszenia, a 5,5 proc. - za niepodległością. Frekwencja wyniosła niemal 80 proc.

Podobne konsultacje odbywały się w latach 1967, 1993 i 1998 r.; za każdym razem jednak Portorykańczycy byli za przedłużeniem dotychczasowego statusu. Obecnie mieszkańcy Portoryko mają amerykańskie obywatelstwo, ale nie mają prawa głosowania w wyborach prezydenckich, a tylko w prawyborach. Przedstawiciel Portoryko zasiada w Kongresie, lecz ma status obserwatora, bez prawa głosowania.