Bachelet oświadczyła, że policja użyła nadmiernej siły, strzelając gumowymi kulami, używając armatek wodnych i granatów ogłuszających.

- Raporty sugerują, że w ciągu ostatnich trzech dni zatrzymano ponad 6 tys. osób, w tym osoby postronne, a także nieletnich, co sugeruje tendencję do masowych aresztowań z wyraźnym naruszeniem międzynarodowych praw człowieka

- napisała szefowa UNHCHR w oświadczeniu.

- Jeszcze bardziej niepokojące są doniesienia o złym traktowaniu podczas zatrzymań

 - dodała, wzywając do uwolnienia wszystkich bezprawnie zatrzymanych i wszczęcia śledztwa w sprawie nadużyć.

W ciągu ostatnich trzech dni na Białorusi wiele osób brutalnie pobito, potwierdzono śmierć jednego demonstranta. Siły bezpieczeństwa używają do rozpędzania demonstracji granatów hukowych, gazu łzawiącego i strzelają gumowymi kulami. Do aresztów trafiło wiele przypadkowo zatrzymanych osób, z setkami z nich nie ma kontaktu.