Wielkopolski Urząd Wojewódzki podał w komunikacie, że do wojewody wielkopolskiego trafiły wnioski od 226 gmin i miast na prawach powiatu na łączną kwotę 422,6 mln zł. 31 samorządów powiatowych wystąpiło w sumie o 104,1 mln zł.

Kwota, która zostanie wypłacona wielkopolskim samorządom, to aż 526,7 mln zł

– podsumowano.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zaznaczył, że celem rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest wsparcie samorządów w dobie pandemii SARS-CoV-2. "Niektóre samorządy rozważały rezygnację z budów. Powodem była sytuacja ekonomiczna, na którą wpłynął COVID-19" - przyznał.

Jeszcze kilka tygodni temu niektórzy opozycyjni samorządowcy demonstracyjnie odmawiali przyjęcia czeków z kwotami, twierdząc, że to pieniądze bez pokrycia. Ostatecznie złożyli wnioski. Niekiedy refleksja przychodzi z czasem, ale z zadowoleniem przyjmuję ten fakt i życzę wszystkim włodarzom, by dobrze i z zyskiem dla mieszkańców wykorzystali te środki

- podkreślił wojewoda.

Wnioski o wsparcie były przyjmowane do poniedziałku. Wojewoda do 17 sierpnia przekaże premierowi informację o kwocie wnioskowanego wsparcia. Szef rządu złoży dyspozycję wypłaty pieniędzy do 31 sierpnia.