30 października mija 82. rocznica wyemitowania przez CBS radiowego słuchowiska Orsona Wellesa Wojna światów, które wprowadziło to pojęcie na trwałe w świat popkultury. Nazwa ta pasuje do podkreślenia wagi zdarzenia, które nie mieści się w kategoriach normalnego konfliktu. Dlatego z okazji 100-lecia bitwy warszawskiej IPN przygotował okolicznościową wystawę zatytułowaną właśnie Wojna światów 1920Zakłada ona wielowymiarowe  spojrzenie na charakter tego konfliktu, na towarzyszące mu zagrożenia i konsekwencje, jakie przyniosła wygrana Polski dla nas i całego świata.