Poprawki do Prawa o ruchu drogowym

Senacka komisja infrastruktury zaproponowała kilka doprecyzowujących poprawek do noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym m.in. dotyczącą definicji salonu samochodowego. Ustawa znosi obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy.

Zdjęcie ilustracyjne
pexels.com/creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

Aby zachować spójność ustawy po słowach salon sprzedaży pojazdów samochodowych dodano jeszcze wyrazy przyczep i motorowerów.

Doprecyzowano również kwestię, komu może zostać zatrzymane prawo jazdy w razie podejrzenia, że osoba ta jest nietrzeźwa. W ustawie napisano, że można je odebrać kierującemu. Tymczasem biuro legislacyjne Senatu zwróciło uwagę, że pod tym pojęciem kierującym jest również osoba prowadząca kolumnę pieszych, jadąca wierzchem czy pędząca zwierzęta. Dlatego po słowie kierujący, dodano jeszcze słowo pojazdem.

Podczas obrad komisji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że zmiana przepisów jest częścią tak zwanego pakietu deregulacyjnego i wprowadza szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów oraz uproszczenia w obowiązujących procedurach.

Wiceminister poinformował, że wśród licznych ułatwień i uproszczeń najistotniejsze to zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu czy zwolnienie kierujących - a mających polskie prawo jazdy - z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i pokazywania go podczas kontroli drogowej. Dane i uprawnienia kierowcy będą bowiem sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców.

Bittel dodał, że kierujący dostaną też możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego, nie trzeba będzie też wymieniać dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na wpisanie kolejnego terminu badania technicznego, zniesiony zostanie też obowiązek wydawania nalepki kontrolnej.

“Umożliwiona zostanie też rejestracja nowego samochodu drogą elektroniczną przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów samochodowych w imieniu kupującego”

- podkreślił wiceminister.

Uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów będzie ponadto zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika.

Nowela wprowadza możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania.

Zmiana umożliwia ponadto zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Jak podkreślono w uzasadnieniu noweli, rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument.

Nowelizacja przygotowana została wspólnie przez ministerstwa: infrastruktury i cyfryzacji.

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

#Senat #poprawki #ruch drogowy #ustawa

mg
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo