Ich działalność była sprzeczna z Konwencją Wiedeńską o służbie dyplomatycznej - oświadczył Tomaga. Odmówił podania nazwisk.

Rzecznik poinformował też, że w Konsulacie Generalnym Słowacji w Petersburgu doszło do nadużyć związanych z wydawaniem wiz. W tej sprawie zostało popełnione poważne przestępstwo na terytorium innego państwa członkowskiego NATO i Unii Europejskiej.

Tomaga oznajmił, że Słowacja jest zainteresowana rozwojem stosunków dwustronnych z Rosją, ale działalność dyplomatów na Słowacji musi być zgodna z konwencją wiedeńską.