Ceremonia VMA miała być pierwszym ważnym wręczeniem nagród, odkąd rozpoczęła się pandemia. Wydarzenie miało się odbyć w Barclays Center na Brooklynie.

„W ścisłej konsultacji ze stanowymi i lokalnymi urzędnikami ds. Zdrowia, stało się jasne, że występy plenerowe z ograniczoną widownią lub bez widowni byłyby bardziej wykonalne i bezpieczniejsze niż impreza w pomieszczeniach”

- podały MTV i Barclays Center we wspólnym oświadczeniu.

W oświadczeniu napisano, że wszystkie lokalne wytyczne zdrowotne będą przestrzegane podczas przedstawień plenerowych, które będą odbywać się w miejscach w całym Nowym Jorku. Nie podano, którzy artyści będą występować w plenerze.

Wybuch epidemii koronawirusa wymusił odwołanie wielu festiwali filmowych i koncertów oraz zamknięcie teatrów na Broadwayu.