W zespole - jak podkreśliła Gajewska - znaleźli się przedstawiciele prawie wszystkich klubów - KO, Lewicy, PiS oraz Koalicji Polskiej-PSL. Zabrakło jedynie przedstawicieli koła Konfederacji. Na przewodniczącą zespołu wybrana została Gajewska, a wiceprzewodniczącymi zostali: Anna-Maria Żukowska (Lewica), Jarosław Krajewski (PiS) i Władysław Teofil Bartoszewski (Koalicja Polska-PSL). Łącznie w składzie zespołu znalazło się 17 parlamentarzystów. 

Na przełomie sierpnia i września zespół ma rozpocząć merytoryczne prace, planowane są spotkania z przedstawicielami stołecznego ratusza i prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Jednym z głównych zadań, jakie zespół stawia przed sobą jest współpraca ze stroną miejską oraz rządową przy ważnych dla Warszawy sprawach.

- Mnie bardzo bliskie są kwestie klimatyczne, transportowe i środowiskowe, na pewno będę kładła na to bardzo mocny akcent

 - zapowiedziała Gajewska.

Zapytano Gajewską, czy jej zespół będzie chciał poruszyć też sprawę tzw. janosikowego i czy widzi potrzeby zmiany w funkcjonowaniu tego rozwiązania. Odparła, że zespół na pewno poruszy tę kwestię.

- Mogę mówić w swoim imieniu, to co będę proponowała zespołowi - uważam, że janosikowe powinno być zrewidowane. Od dawna mówimy o tym, że środki są przekazywane i nie są wskazane cele, na jakie mogą być wydatkowe i to jest ogromny problem. Gdyby może budżet janosikowego był celowy, to może wtedy środki byłyby lepiej wykorzystywane na przykład na rozwój, a nie jak już to było wielokrotnie pokazywane na odnawianie lokalnego ratusza, niech to będą odnawialne budynki komunalne, a nie budynki administracji publicznej - powiedziała Gajewska.

Zgodnie z informacją ze stołecznego ratusza, w 2020 r. Warszawa przekażę w ramach janosikowego ponad 1,2 mld zł, o 158 mln zł więcej niż w 2019 r.

Gajewska zapowiedziała też, że jeżeli pojawi się stosowany projekt ustawy, to zespół też na pewno zajmie się kwestią pomysłu podziału Mazowsza.

- Ale dopóki nie ma żadnego dokumentu, do którego można byłoby się odnieść, to jesteśmy w sferze domniemywań. Będziemy wzywali do wyjaśnień i prosili o szczegółowe informacje, czy trwają w tej kwestii jakieś prace - dodała Gajewska.

Wśród innych tematów, którymi ma się zająć zespół Gajewska wymieniała m.in. sprawy związane z gospodarką odpadami, przyszłość Lotniska Chopina w Warszawie i lotniska w Modlinie. Podkreśliła, że zespół przy wypracowywaniu różnych rekomendacji będzie współpracował z samorządem, stroną społeczną i ekspertami.