Groźby otrzymano m.in. w urzędach inspekcji sanitarnej w Olpe w Nadrenii Północnej-Westfalii, Kolonii, a także w bawarskim Ansbach, gdzie w wyniku alarmu ewakuowano także domy w pobliżu urzędu.

Jak zauważa agencja AFP, w lipcu podobna seria gróźb została skierowana do sądów okręgowych w różnych częściach kraju. Nie znaleziono wówczas ani bomb, ani nie zidentyfikowano sprawcy.