W sobotę rano na opolskim odcinku autostrady A4 między węzłami Kędzierzyn-Koźle i Krapkowice rozpoczną się prace przy remoncie mierzącego ponad 12 km odcinka północnej nitki autostrady. Prace, których koszt szacuje się na ponad 25 mln złotych, będą trwały do listopada 2020 roku.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na czas prac ekip budowlanych, remontowana nitka autostrady w kierunku Wrocławia (północna) będzie całkowicie zamknięta. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową. Z tego powodu kierowcy jadący w kierunku Katowic - w zależności od etapu remontu - będą mieli do dyspozycji jeden lub dwa pasy ruchu. Kierowcy jadący w kierunku Wrocławia przez cały czas będą mogli poruszać się dwoma pasami ruchu.

Od kilku dni w rejonie remontowanego odcinka ustawiano znaki i montowano bariery oddzielające nowe kierunki ruchu. W pierwszym etapie remontowi zostanie poddany odcinek od 256,7 do 264 km autostrady. W drugim etapie prace przeniosą się na odcinek od 264 do 269,5 km autostrady oraz na odcinku koło Góry św. Anny.

(gddkia.gov.pl)

Przy tym etapie realizacji robót zostanie zamknięty MOP Wysoka; wjazd i wyjazd z MOP-u Góra Św. Anny zostanie utrzymany.

Prace obejmują m.in. wydłużenie istniejącego przejazdu awaryjnego oraz wymianę nawierzchni jezdni północnej. Dodatkowo przewidziano remont odwodnienia i obiektów mostowych, profilowanie poboczy gruntowych, montaż barier linowych i wymianę barier betonowych.

GDDKiA nie wyklucza, że z powodu prowadzonych prac może dochodzić do zatorów w okolicach remontowanego odcinka autostrady. Jak zapewnia inwestor, na odcinkach dojazdowych do odcinka prowadzonych robót oraz na całej długości remontowanego odcinka jezdni południowej w pasie rozdziału w odstępach jednego km będzie wystawiona woda dla podróżnych. Podczas prowadzenia prac będą występowały utrudnienia w postaci tymczasowej zmiany organizacji ruch oraz ograniczenia prędkości. Informacje o prowadzonym remoncie będą wyświetlane na tablicach przy trasie.

(gddkia.gov.pl)