Sondaż przeprowadzony wśród hiszpańskich dzieci dowiódł również, że aż 40 proc. ankietowanych uważa, iż po wakacjach nie będzie mogło wrócić na zajęcia szkolne z powodu panującej epidemii koronawirusa.

Z przeprowadzonego na próbie blisko pół tysiąca dzieci sondażu wynika, że 74 proc. uczestników badania obawia się, iż ktoś z ich bliskich zostanie zakażony koronawirusem.

Ankieta dowiodła też, że większość młodych Hiszpanów przestrzega zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią: 78 proc. myje regularnie ręce, zaś 60 proc. zachowuje dystans społeczny.

Wprawdzie od lipca rząd Pedra Sancheza utrzymuje, że wznowi we wrześniu zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 i będą na nich obecni wszyscy uczniowie, ale zastrzegł, że rozważy wprowadzenie zdalnych lekcji w sytuacji nadmiernych przypadków zachorowań na Covid-19.

W środę gabinet Sancheza ogłosił powołanie do życia komisji, której celem będzie opracowanie zasad rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Instytucja ta ma również przeanalizować sytuację sanitarno-epidemiologiczną i wydać zalecenia dla władz resortu oświaty odnośnie planowanego wznowienia zajęć.

Od początku sierpnia w Hiszpanii notowany jest systematyczny wzrost dobowej liczby przypadków zachorowań na Covid-19. Tylko pomiędzy czwartkiem a piątkiem potwierdzono 4507 przypadków zakażenia.