Jak poinformowała Monika Wieczorek z Biblioteki Śląskiej, jest to krótka, autorska opowieść, która może być źródłem wiedzy o tych ważnych dla Górnego Śląska wydarzeń, adresowana do dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej.

Głównymi bohaterami są dzieci spędzające wakacje ze swoimi dziadkami - Pola i Wojtek. Na tematykę powstań śląskich natrafiają przypadkowo, bo w pracowni dziadka, który wykonuje replikę katowickiego Pomnika Powstańców Śląskich.

Dziadek opowiada dzieciom o tamtych wydarzeniach, wspominając przy tym najbardziej zasłużone osoby i najważniejsze bitwy. Bajka pokazuje, jak Powstania Śląskie zapisały się w świadomości starszych mieszkańców regionu i jak ważny element stanowią w budowie śląskiej tożsamości. W tekst wpleciono słowa z gwary śląskiej, np. starzik – dziadek. Na końcu znajdują się również zadania, które pozwolą dzieciom sprawdzić, ile udało im się wynieść z lektury.

Historia została opatrzona materiałem graficznym Karoliny Janus i w wersji papierowej wydana przez Wydawnictwo Biblioteki Śląskiej.


Pomnik Powstańców Śląskich od lat jest jednym z najważniejszych symboli Katowic. Powstały w 1967 r. monument znajduje się przy katowickim rondzie im. gen. Jerzego Ziętka, nieopodal Spodka. Składają się na niego trzy bryły w kształcie orlich skrzydeł, symbolizujących trzy śląskie powstania z lat: 1919, 1920 i 1921. Na bastionie pomnika znajdują się napisy prezentujące nazwy miejscowości - powstańczych pól bitewnych. Autorami monumentalnej instalacji są rzeźbiarz prof. Gustaw Zemła i architekt prof. Wojciech Zabłocki.

Powstania Śląskie to jedyne - obok wielkopolskiego - zakończone sukcesem polskie powstania. Były końcowym akordem procesu jednoczenia ziem polskich w okresie porozbiorowym.